1. 5. 2021


Nové vedení společnosti


zpět

S příchodem května k nám do firmy nastoupil nový generální ředitel a nová finanční manažerka.

Pan Ing. Vít Paděra, MBA, nový generální ředitel a zároveň předseda představenstva společnosti GEARWORKS a.s. působí celý svůj pracovní život v odvětví strojírenství. V případě potřeby jej můžete kontaktovat na vit.padera@gearworks.cz

Paní Ing. Kamila Jemelíková nastoupila na pozici finanční manažerky ve stejný den, kdy svou funkci převzal i pan Paděra. Paní Jemelíková se rovněž pohybuje v oblasti strojírenství a má mnohaleté zkušenosti, které nyní zužitkuje v naší firmě. Kontakt na paní Jemelíkovou: kamila.jemelikova@gearworks.cz

Poslední nový člen vedení společnosti je pan Boris Šťastný, který nastoupil na pozici výrobního ředitele. Celý život se věnuje strojírenství, dokázal vybudovat vlastní výrobní firmu od základu. Kontakt na pana Šťastného: boris.stastny@gearworks.cz

Všem novým členům vedení přejeme mnoho úspěchů a pevných nervů.© 2021 GEARWORKS a.s. | firla.eu