https://www.traditionrolex.com/46
Nové vedení společnosti

1. 5. 2021


Nové vedení společnosti


zpět

S příchodem května k nám do firmy nastoupil nový generální ředitel a nová finanční manažerka.

Pan Ing. Vít Paděra, MBA, nový generální ředitel a zároveň předseda představenstva společnosti GEARWORKS a.s. působí celý svůj pracovní život v odvětví strojírenství. V případě potřeby jej můžete kontaktovat na vit.padera@gearworks.cz

Paní Ing. Kamila Jemelíková nastoupila na pozici finanční manažerky ve stejný den, kdy svou funkci převzal i pan Paděra. Paní Jemelíková se rovněž pohybuje v oblasti strojírenství a má mnohaleté zkušenosti, které nyní zužitkuje v naší firmě. Kontakt na paní Jemelíkovou: kamila.jemelikova@gearworks.cz

Všem novým členům vedení přejeme mnoho úspěchů a pevných nervů.© 2024 GEARWORKS a.s. | firla.eu