https://www.traditionrolex.com/46
Oznámení o změně názvu společnosti

23. 11. 2020


Oznámení o změně názvu společnosti


zpět

Tímto si Vás dovolujeme informovat, že s účinností od 23.listopadu 2020 došlo ke změně názvu naší společnosti Vítkovice Gearworks a.s., se sídlem Ruská 83/24, 703 00 Ostrava – Vítkovice. Od výše uvedeného data vystupuje naše společnost pod obchodním názvem: GEARWORKS a.s. Ostatní údaje společnosti (sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, kontaktní údaje zaměstnanců,…) zůstávají beze změny.

Změna obchodního názvu společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění. Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší společností a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány pod novým obchodním názvem.

Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci s naší firmou výhradně nový obchodní název GEARWORKS a.s.© 2024 GEARWORKS a.s. | firla.eu