https://www.traditionrolex.com/46
Oznámení o změně sídla společnosti a nového loga

3. 3. 2021


Oznámení o změně sídla společnosti a nového loga


zpět

Tímto si Vás dovolujeme informovat, že s účinností od 15. února 2021 došlo ke změně sídla a loga naší společnosti Gearworks a.s. Od výše uvedeného data je nové oficiální sídlo společnosti Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava. Ostatní údaje společnosti (IČ, DIČ, bankovní spojení,..) zůstávají beze změny.

Změna sídla společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění. Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší společností a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány pod adresou nového sídla a v případě potřeby opatřena novým logem společnosti.

Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci s naší firmou výhradně novou adresu sídla a to Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava a nové logo společnosti, které je zveřejněno a zasláno spolu s tímto dopisem.© 2024 GEARWORKS a.s. | firla.eu